Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ οργανώνει για εσένα τα πιο εξελιγμένα Προγράμματα Κατάρτισης.Προγράμματα Κατάρτισης.|Εκπαιδευτικά Πακέτα.|Συνέδρια.|Εκθέσεις.| Σεμινάρια

Το πρώτο ΚΕΚ στο νομό Μαγνησίας που θέτει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του κοινωνικού ανθρώπινου δυναμικού μέσα από δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού & νέας επιχειρηματικότητας, σε όλα τα στάδια τους.

Υποδομές & Εξοπλισμός

Το ΚΕΚ διαθέτει πιστοποιημένες αίθουσες κατάρτισης με σύγχρονο εποπτικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικός υπολογιστής εκπαιδευτή διασυνδεδεμένος με δίκτυο – ΙΝΤΕΡΝΕΤ, video – projector, διαφανοσκόπειο , Tηλεόραση – Video κλπ.)

Ξεκινώντας μια δική σου επιχείρηση

Δεν δημιουργούμε επιχειρηματικά προγράμματα, δημιουργούμε επιχειρήσεις. Διπλά σας σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας .

Σύστημα τηλεκατάρτισης e-learn ΚΕΠΕΘ

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ τηρώντας τις υποσχέσεις του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, παρέχει την υπηρεσία απομακρυσμένης εκπαίδευσης.

Πιστοποιήσεις - Βραβεία

Το ΚΕΚ

Σκοπός - Στόχοι

Βασικός σκοπός του ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ είναι η συμβολή μέσα από τις δραστηριότητες του (κατάρτιση, μελέτες, έρευνες) στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Οι στόχοι στην πραγμάτωση του σκοπού είναι:

• Η συνεχής βελτίωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από δράσεις κατάρτισης.
• Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε ανέργους και η διασύνδεσή τους με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
• Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής σε εργαζομένους, αυταπασχολούμενους και επιχειρηματίες, καθώς και η παρακολούθηση και υποβοήθηση της εξελικτικής των πορείας.
• Η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία καινοτομικών και βιώσιμων ΜΜΕ
• Η συμβολή στην δημιουργία θεσμών και η αφομοίωση νέων αντιλήψεων σε μια πολιτεία ίσων ευκαιρειών.

Ταυτότητα του ΚΕΚ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ είναι Πιστοποιημένο Θεματικό ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας . Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.Κε.Πις) με Ειδικό Κωδικό Αριθμό: 12101240 Το ΚΕΚ διαθέτει μία Πιστοποιημένη Δομή και είναι πιστοποιημένο στα παρακάτω Θεματικά πεδία:

• Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
• Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
• Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
• Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης
• Επαγγέλματα Πληροφορικής
• Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
• Αγροτικά Επαγγέλματα
• Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

Υποδομές - εξοπλισμός

Το ΚΕΚ διαθέτει μία κεντρική δομή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στον Νομό Μαγνησίας. Η δομή περιλαμβάνει μία πιστοποιημένη αίθουσα διδασκαλίας (χωρητικότητα: 25 καταρτιζόμενοι) και 1 μία πιστοποιημένη αίθουσα πληροφορικής (χωρητικότητα: 25 καταρτιζόμενοι – 20 ηλεκτρονικοί υπολογιστές). Συνολική Δυναμικότητα: 50. Και οι δύο αίθουσες κατάρτισης διαθέτουν τον κατάλληλο και σύγχρονο εποπτικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικός υπολογιστής εκπαιδευτή διασυνδεδεμένος με δίκτυο – ΙΝΤΕΡΝΕΤ, video – projector, διαφανοσκόπειο , Tηλεόραση – Video κλπ.)

Πέραν των αιθουσών το ΚΕΚ διαθέτει τους λοιπούς και βοηθητικούς χώρους (Χώρος Διοίκησης, γραμματεία, χώρος ΣΥΥ, αναγνωστήριο, χώρος internet και αυτό-εκπαίδευσης, χώροι διαλλειμάτων, WC ανδρών και γυναικών, WC ΑΜΕΑ, κ.λ.π.)
Το σύνολο των χώρων της Δομής είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος και πέραν των 20 η/υ στην αίθουσα διδασκαλίας διαθέτουμε άλλους 25 η/υ σε διοικητικούς χώρους και σε χώρους αυτοεκπαίδευσης καταρτιζομένων. Το σύνολο των υπολογιστών είναι διαδικτυωμένο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Πέραν αυτών σύγχρονα περιφερειακά υποστηρίζουν την λειτουργία και την μηχανοργάνωση.

Το σύνολο των διαδικασιών του ΚΕΚ είναι μηχανοργανωμένο και υποστηρίζεται από το απαραίτητο λογισμικό.

Ανθρώπινο δυναμικό

o ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ στελεχώνεται από Απόφοιτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Μηχανικούς, Οικονομολόγους, και απόφοιτους Θετικών Σχολών και Θεωρητικών σχολών. Πολλοι απ αυτούς είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Πέραν των μονίμων συνεργατών το ΚΕΚ διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υψηλών απαιτήσεων τεχνογνωσίας.

Το προσωπικό πέραν των υπαρχουσών γνώσεων εκπαιδεύεται συνεχώς στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης τόσο με την διαδικασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων (δια ζώσης η εξ αποστάσεως) όσον και με την διαδικασία του on the job training.

Διευθυντής και Διευθυντής Κατάρτισης του ΚΕΚ είναι ο Γιώργος Σπαθής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος του ΕΜΠ.

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, που ενστερνίζεται τον Καθολικό Έλεγχο Ποιότητας (Total Quality Control) παρεχομένων υπηρεσιών Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ στηρίζεται στην τήρηση εντύπων και διαδικασιών (280 έντυπα ανά πρόγραμμα – 10 κεντρικές διαδικασίες), είναι πλήρως μηχανογραφημένο και διασφαλίζει:

• βελτιωμένη ποιότητα στο διευθύνειν και στο διοικείν.
• βελτιωμένη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες.
• βελτιωμένη ποιότητα στο περιβάλλον εργασίας.
• βελτιωμένη ποιότητα σχέσεων με την τοπική κοινωνία.
• βελτιωμένη ποιότητα στις επαφές και σχέσεις του προσωπικού.
• βελτιωμένη ποιότητα στα αποτελέσματα εργασίας.
• βελτιωμένη ποιότητα στη φήμη της εταιρείας.

Στο σύστημα αυτό έχουν προσαρμοστεί στοιχεία του Ιαπωνικού management ποιότητας. Το υπάρχον σύστημα που είναι δυναμικό και εξελίξιμο, βαθμολογήθηκε πολλές φορές από τις ελεγκτικές αρχές του ΕΚΕΠΙΣ στην on going αξιολόγηση (καταλαμβάνει μονίμως μία από τις πρώτες θέσεις στην βαθμολόγηση ποιοτικών υπηρεσιών σε Εθνικό επίπεδο.)

Από το 2007 το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ αναπτύσσει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 (σήμερα ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008) για τον Σχεδιασμό, Προετοιμασία, Υλοποίηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 2370 με ημερομηνία 20/11/2007 από την EQA.